Nederlands

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 11 december 2019

 

1. Algemeen

Deze website wordt onderhouden door Aspose Pty Ltd, Suite 163, 79 Longueville Road, Lane Cove, NSW, 2066, Australië, ook bekend als "Aspose". Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een website die eigendom is van Aspose Pty Ltd, gaat u akkoord met de voorwaarden van het online privacybeleid van Aspose, zoals hieronder uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve deze site dan niet te bezoeken of te gebruiken.

Voor de doeleinden van dit beleid,

Aspose definieert de term "Bezoeker" als een persoon die een pagina van onze front-end website bezoekt (bijvoorbeeld www.aspose.com ) of onze producten, web-apps of mobiele apps gebruikt.

De term "Gebruiker" als entiteit waarmee Aspose een vaste relatie heeft met wanneer een Bezoeker zijn producten gebruikt of zich aanmeldt voor een account op de website.

"Service" omvat onze:

 • Websites
 • SaaS-producten
 • Downloadbare producten
 • Desktop-apps
 • Mobiele apps, zoals gedownload van de Apple App Store of Google Play Store.


maar omvat niet:

 • Alle producten van derden. Dit zijn producten of diensten van derden die u kunt integreren met de producten of diensten van Aspose, zoals add-ons van derden. U moet altijd het beleid van producten en diensten van derden doornemen om er zeker van te zijn dat u vertrouwd bent met de manieren waarop zij uw informatie verzamelen en gebruiken.


Alle informatie die door Aspose wordt opgeslagen, wordt vertrouwelijk behandeld. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel. Aspose implementeert en handhaaft passende technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en gebruik, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, diefstal of openbaarmaking.

 

2. Informatie die we verzamelen

Aspose neemt online beveiliging zeer serieus en doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Om toegang te krijgen tot sommige Aspose-services wordt u gevraagd om persoonlijke identificatiegegevens ("Persoonlijke gegevens"). Het hoe, waarom en andere informatie hierover wordt hieronder uitgelegd.

Over het algemeen kunt u de webpagina's van Aspose bezoeken zonder ons bekend te maken wie u bent en zonder enige persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven, maar zonder persoonlijke informatie te verstrekken, kunt u onze producten of diensten mogelijk niet downloaden of kopen.

 

2.1. Verzameling van gebruikersgegevens

Tijdens een registratie op de website van Aspose geeft u toestemming voor het verstrekken van informatie zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, fysiek adres, telefoon, creditcardnummer en andere relevante gegevens. Deze informatie wordt door Aspose gebruikt om u als Gebruiker te identificeren en u toegang te geven tot:

 • onze software kopen,
 • gebruik ondersteuning en diensten
 • deelnemen aan mailings, verkoop- en marketingacties,
 • voor factureringsdoeleinden
 • om aan andere contractuele verplichtingen te voldoen

We verzamelen geen gevoelige informatie zoals medische, gezondheids-, raciale, etnische, politieke, religieuze, filosofische informatie, vakbondslidmaatschap of informatie over seksuele geaardheid. Als we ervan op de hoogte worden gesteld dat we dergelijke informatie hebben ontvangen, zullen we onmiddellijk overgaan tot verwijdering ervan.

In sommige gevallen kan een andere gebruiker (zoals een systeembeheerder) namens u een account aanmaken en uw informatie verstrekken, inclusief persoonlijke informatie (meestal wanneer uw bedrijf vraagt om onze producten te gebruiken). We verzamelen informatie onder leiding van onze klanten en hebben vaak geen directe relatie met de personen wiens persoonsgegevens we verwerken.

Als u informatie (inclusief persoonlijke informatie) over iemand anders verstrekt, moet u de bevoegdheid hebben om voor hen op te treden en toestemming te geven voor het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

2.2. Gegevenstoegang, correctie, verwijdering en opt-out.

Gebruikers van de website kunnen op elk moment hun contactgegevens openen en bewerken, bijwerken of verwijderen door in te loggen op hun account op de Aspose-website met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikers kunnen meer Gebruikers aanmaken binnen hun account (subaccounts). Zodra deze nieuwe gebruikers inloggen bij Aspose, voldoen ze aan de definitie van Gebruiker in dit beleid. Aspose bewaart gebruikersgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Voor zover u ons Persoonsgegevens verstrekt, wil Aspose deze nauwkeurig en actueel houden. Waar we persoonlijke informatie van u verzamelen, is ons doel om een manier te bieden om contact op te nemen met Aspose als u die informatie moet inzien, bijwerken of corrigeren.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om:

 • Vraag toegang tot informatie die Aspose over u heeft
 • Corrigeer alle informatie die Aspose over u heeft
 • Gegevens verwijderen die Aspose over u heeft


Neem contact met ons op via sales@aspose.com en we zullen redelijke inspanningen leveren om u zo snel mogelijk gratis de informatie of hulp te bieden die u nodig heeft.

Verder, als u ons op de hoogte stelt dat dergelijke informatie onjuist is, of als u dergelijke informatie wilt laten verwijderen, zullen wij uw persoonlijke informatie zo snel mogelijk corrigeren, wijzigen of verwijderen. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zonder dat u een reden hoeft op te geven voor het beëindigen van uw account bij ons.

 

2.3. Onze rol

Aspose verwerkt Persoonsgegevens zowel als Verwerker als als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Richtlijn en de AVG:

Aspose waarmee u als Gebruiker een overeenkomst bent aangegaan bij het aanmelden voor een account, is de Verwerkingsverantwoordelijke voor Gebruikersgegevens, zoals uiteengezet in de bovenstaande informatie.

Met behulp van sommige Aspose-services kunt u de gegevens van uw eigen klant ("Client") via onze servers verzenden, in dit geval bent u de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de Richtlijn en de AVG, en Aspose de Verwerker. Aspose houdt zich aan de richtlijn van 1995 en de AVG vanaf 25 mei 2018.

Aspose bezit, beheert of leidt het gebruik van de Klantgegevens die zijn opgeslagen of verwerkt door een Klant of Gebruiker via de Service niet. Alleen de Klant of Gebruikers hebben recht op toegang tot, het ophalen van en het gebruik van dergelijke Klantgegevens. Aspose is zich grotendeels niet bewust van welke klantgegevens daadwerkelijk worden opgeslagen of beschikbaar worden gesteld door een klant of gebruiker aan de service en heeft geen directe toegang tot dergelijke klantgegevens, behalve zoals geautoriseerd door de gebruiker, of indien nodig om services aan de klant en zijn gebruikers te leveren . Als zodanig handelt Aspose niet in de hoedanigheid van gegevensbeheerder in termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (Verordening (EU) 2016/679, hierna "GDPR") en heeft het niet de bijbehorende verantwoordelijkheden onder de AVG.

Aspose mag alleen worden beschouwd als een verwerker namens zijn klanten en gebruikers met betrekking tot klantgegevens die persoonlijke gegevens bevatten die onderworpen zijn aan de vereisten van de AVG. De Klant of de Gebruiker is de gegevensbeheerder onder de Verordening voor alle Klantgegevens die Persoonsgegevens bevatten, wat betekent dat deze partij de manier bepaalt waarop dergelijke Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, evenals de bepaling van de doeleinden en middelen voor de verwerking van dergelijke Persoonsgegevens Gegevens.

 

2.4. Gegevensoverdracht over de grenzen heen

U dient zich ervan bewust te zijn dat als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, we dergelijke informatie kunnen overdragen, binnen Aspose of aan externe dienstverleners van Aspose, over de grenzen heen en vanuit uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld, onderworpen aan de beperkingen van dit privacybeleid.

Persoonlijke gegevens die door Aspose worden verzameld, worden opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten die worden aangeboden door Amazon Web Services in de VS, die op de lijst van de EU-commissie staat van landen of gebieden die adequate bescherming bieden voor de rechten en vrijheden van betrokkenen in verband met de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste veiligheidsvoorschriften en Amazon Web Services is EU-VS Privacy Shield-conformiteitsgecertificeerd en volgt de relevante principes.

Aspose streeft ernaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten over de hele wereld die zijn ontworpen om uw privacy te beschermen. Hoewel de wettelijke vereisten van land tot land kunnen verschillen, is Aspose van plan zich te houden aan de principes die zijn uiteengezet in dit online privacybeleid.

 

2.5. Compromis van persoonlijke informatie.

In het geval dat persoonlijke informatie wordt gecompromitteerd als een inbreuk op de beveiliging, zal Aspose onze klanten onmiddellijk op de hoogte stellen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

2.6. Keuze

U kunt ervoor kiezen om al dan niet persoonlijke informatie aan Aspose te verstrekken. Wanneer u zich echter bezighoudt met bepaalde activiteiten op deze site, zoals het kopen van producten of diensten, het downloaden van software of deelnemen aan wedstrijden, kan Aspose u vragen bepaalde informatie over uzelf te verstrekken door een online formulier in te vullen en in te dienen. Het is geheel optioneel voor u om deel te nemen aan deze activiteiten. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan deze activiteiten, kan Aspose van u verlangen dat u bepaalde persoonlijke informatie verstrekt, zoals uw naam, postadres, e-mailadres en andere persoonlijke identificatiegegevens.

 

3. Hoe we uw informatie delen

 • Persoonlijk identificeerbare informatie : uw persoonlijke informatie zal niet worden verhuurd, verkocht, verhuurd of anderszins beschikbaar worden gesteld aan een andere derde partij, behalve voor zover dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, politieonderzoeken of in gerechtelijke procedures waar dergelijke informatie relevant is. Houd er rekening mee dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die u ervoor kiest om openbaar beschikbaar te maken op onze Sites of de Aspose-service, zoals het plaatsen van opmerkingen op ons openbare forum, beschikbaar zal zijn voor anderen en dat dit privacybeleid niet van toepassing is. Als u informatie verwijdert die u openbaar hebt gemaakt op onze Sites of Service, kunnen kopieën zichtbaar blijven op gecachete en gearchiveerde pagina's of als andere gebruikers die informatie hebben gekopieerd of opgeslagen. Ons forum en blog worden gehost op onze eigen servers en we hebben volledige controle over de gegevens en de mogelijkheid om inhoud te verwijderen als daarom wordt gevraagd.
 • Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: we kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie (zoals anonieme gebruiksgegevens, verwijzende/exit-pagina's en URL's, platformtypes, aantal klikken, enz.) delen met derden om ons te helpen de gebruikspatronen voor onze website. Dergelijke gegevens bestaan uitsluitend uit niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.
 • Aankoopinformatie: Details van uw aankopen, inclusief maar niet beperkt tot: bestel-ID, licenties en contactgegevens, worden met niemand gedeeld zonder uw schriftelijke toestemming. Om deze reden zullen verzoeken van werknemers voor alle licenties die eigendom zijn van hun bedrijf worden afgewezen.
 • Gevallen waarin we verplicht zijn om uw informatie te delen : Aspose zal uw informatie vrijgeven waar dit wettelijk verplicht is, indien onderworpen aan een dagvaarding of andere juridische procedure of als we redelijkerwijs geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van rechtshandhaving; (b) om onze voorwaarden af te dwingen of om de veiligheid of integriteit van onze Service te beschermen; en/of (c) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Aspose, onze gebruikers of anderen uit te oefenen of te beschermen.
 • Wat gebeurt er in het geval van een controlewijziging: We kunnen het bedrijf of een combinatie van zijn producten, diensten, activa en/of activiteiten kopen of verkopen/afstoten/overdragen. Uw informatie, zoals klantnamen en e-mailadressen, en andere gebruikersinformatie met betrekking tot de Service kunnen bij dit soort transacties worden verkocht of anderszins worden overgedragen. We kunnen dergelijke informatie ook verkopen, toewijzen of anderszins overdragen in het kader van bedrijfsafstotingen, fusies, overnames, faillissementen, ontbindingen, reorganisaties, liquidaties, soortgelijke transacties of procedures waarbij het gehele of een deel van het bedrijf betrokken is. U wordt via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals eventuele keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie.
 • Getuigenissen : we tonen persoonlijke getuigenissen (succesverhalen) van tevreden klanten op onze site naast andere aanbevelingen. Met uw toestemming kunnen we uw getuigenis samen met uw naam plaatsen. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via sales@aspose.com .
 

4. Cookies en andere trackingtechnologieën

Wanneer u een Aspose-website bezoekt, kunt u anoniem op de site surfen en toegang krijgen tot belangrijke informatie zonder uw identiteit prijs te geven. Om onze site te analyseren en te verbeteren, gebruiken we "cookies" om uw bezoek te volgen. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door een webserver naar uw browser wordt gestuurd en alleen kan worden gelezen door de server die deze aan u heeft gegeven. "Cookies" kunnen niet als code worden uitgevoerd of virussen afleveren.

De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze wel of niet wilt accepteren. (Voor sommige webpagina's die een autorisatie vereisen, zijn cookies niet optioneel. Gebruikers die ervoor kiezen geen cookies te accepteren, hebben geen toegang tot dergelijke pagina's.)

Hoewel Aspose cookies gebruikt om uw bezoeken bij te houden, en onze webservers automatisch het IP-/internetadres van uw computer loggen, identificeert deze informatie u niet persoonlijk en blijft u anoniem, tenzij u Aspose op een andere manier persoonlijke informatie hebt verstrekt.

Sommige cookies zijn gekoppeld aan uw account en persoonlijke informatie om te onthouden dat u bent ingelogd. Andere cookies zijn niet gekoppeld aan uw account, maar zijn uniek en stellen ons in staat om onder meer analyses en aanpassingen uit te voeren. Cookies kunnen worden gebruikt om u te herkennen wanneer u deze Site of een andere Site die wordt beheerd door Aspose of met of gebruikmaakt van onze Services, uw voorkeuren te onthouden en u een gepersonaliseerde ervaring te bieden die consistent is met uw instellingen. Cookies maken uw interacties ook sneller en veiliger.

We verzamelen analytische informatie wanneer u onze websites gebruikt om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Deze informatie is anoniem en kan niet worden gebruikt om u te identificeren.

Een lijst van onze belangrijkste diensten die cookies gebruiken, vindt u in de onderstaande tabel. Let op: dit is geen volledige lijst van cookies en geeft in het algemeen de cookies weer die al dan niet op uw computer zijn opgeslagen.

Onderhoud

Doel

Google Analytics

Om unieke gebruikers te onderscheiden voor analytische doeleinden

Google Ads-tracking

Om unieke gebruikers te onderscheiden voor analytische doeleinden

Google reCAPTCHA

Om te controleren of de gegevens die op onze website zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd.

Bing-gebeurtenis bijhouden

Om unieke gebruikers te onderscheiden voor analytische doeleinden

Facebook-pixel

Om unieke gebruikers te onderscheiden voor analytische doeleinden

AdRoll-pixel

Om unieke gebruikers te onderscheiden voor analytische doeleinden

Quora-pixel

Om unieke gebruikers te onderscheiden voor analytische doeleinden

Twitter Universal Website TagTo distinguish unique users for analytics purposes

Containerize.IdentityServer (id.containerize.com)

Voor het functioneren van onze single sign-on-service, zodat u hetzelfde account op onze verschillende websites kunt delen

Containerize.Discourse (forum.aspose.com)

Om gebruikersinstellingen op ons gratis ondersteuningsforum te behouden

Containerize.Helpdesk (helpdesk.aspose.com)

Om gebruikersinstellingen op ons betaalde ondersteuningsplatform te behouden

Containerize.Mautic (drip.aspose.com)

Voor marketingautomatisering voor bezoekers

 
 

5. Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website zijn ingevoerd (zoals op een contact- of aanmeldformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra een websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie, zoals IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is of muisbewegingen van de gebruiker. Gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat een dergelijke analyse plaatsvindt. We hebben een legitiem belang bij het beschermen van onze sites tegen onrechtmatig geautomatiseerd crawlen en spam.

Als u niet wilt dat er gegevens over u of uw gedrag naar Google worden verzonden, moet u zich volledig afmelden bij Google en alle Google-cookies verwijderen voordat u onze website bezoekt of reCAPTCHA-software gebruikt. Gegevens worden automatisch naar Google verzonden zodra u onze site bezoekt. Als u deze gegevens opnieuw wilt verwijderen, moet u contact opnemen met Google-ondersteuning op https://support.google.com . Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Google en zijn agenten automatisch gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. U kunt meer informatie over reCAPTCHA vinden op de webontwikkelaarspagina van Google op https://developers.google.com/recaptcha/ . Google gaat hier dieper in op de technische ontwikkeling van de reCAPTCHA, maar exacte informatie over gegevensopslag en relevante onderwerpen voor gegevensbescherming wordt niet gevonden. Een goed overzicht van het basisgebruik van gegevens bij Google vindt u in het eigen privacybeleid van het bedrijf op https://policies.google.com/privacy?hl=en-US .

6. Nieuwsbrieven

Van tijd tot tijd zal Aspose informatie aan hun klanten verstrekken in de vorm van elektronische nieuwsbrieven. Wanneer u zich abonneert op de Aspose-nieuwsbrief, wordt u toegevoegd aan onze mailinglijst en ontvangt u aankondigingen en informatie over Aspose en haar ondernemingen. De aankondigingen en informatie komen van Aspose, niet van derden. Het wordt rechtstreeks gemaild naar het e-mailadres dat u opgeeft bij het inschrijven. Als u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden bij aspose.com en vervolgens afmelden via de instellingen van uw profiel.

 

7. Beveiliging

Waar uw persoonlijke informatie ook wordt bewaard door Aspose of door een derde partij namens Aspose, redelijke en passende voorzorgsmaatregelen, zoals encryptie, firewalls en soortgelijke technologieën, worden en zullen worden geïmplementeerd om dergelijke persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang .

 

8. Geaggregeerde informatie

De site kan het totale aantal bezoekers van onze site volgen, het aantal bezoekers van elke pagina van onze site, IP-adressen, externe websites (hieronder gedefinieerd) waarnaar wordt gelinkt, en we kunnen deze gegevens analyseren voor trends en statistieken in het algemeen , maar dergelijke informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm bijgehouden, gebruikt en bekendgemaakt en bevat geen persoonlijke informatie. We kunnen dergelijke geaggregeerde informatie gebruiken om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en brede demografische informatie te verzamelen voor geaggregeerd gebruik. We kunnen deze geaggregeerde informatie delen met derden om hen te helpen bij het richten van advertenties op de juiste doelgroepen.

 

9. Links naar sites van derden

De site of services kunnen links bevatten naar andere websites of bronnen waarover we geen controle hebben ("externe websites"). Dergelijke links vormen geen goedkeuring door Aspose van die externe websites. U erkent dat Aspose u deze links alleen voor uw gemak verstrekt, en u stemt er verder mee in dat Aspose niet verantwoordelijk is voor de inhoud van dergelijke externe websites. Uw gebruik van externe websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op de gekoppelde externe websites.

 

10. Privacy van kinderen

Aspose, haar websites en diensten zijn niet ontworpen of gestructureerd om kinderen aan te trekken. Dienovereenkomstig zijn we niet van plan om persoonlijke informatie te verzamelen van iemand waarvan we weten dat hij jonger is dan 13 jaar. Als we ervan op de hoogte worden gesteld dat informatie is of is ingediend door of is verzameld van een kind jonger dan dertien jaar, zullen we deze informatie onmiddellijk verwijderen.

 

11. Functionaris voor gegevensbescherming

Aspose heeft een “Data Protection Officer” die verantwoordelijk is voor zaken op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Deze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via e-mail: dpo@aspose.com

 

12. Uw toestemming

Door deze website of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van ons online privacybeleid en met de verwerking van persoonlijke informatie door Aspose voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als het online privacybeleid verandert, zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen onder uw aandacht worden gebracht door alle wijzigingen gedurende een redelijke periode prominent op onze website te plaatsen. Als we wijzigingen aanbrengen, wordt de "Ingangsdatum" bovenaan dit privacybeleid dienovereenkomstig herzien.